Sekretariat

Kontor og Økonomi

Dansk Armeniermission
Katrinebjergvej 75
8200 Århus N
Tlf: 86 16 63 00
e-mail: armenien@privat.dk

Gaver til Dansk Armeniermission modtages med stor tak og kan indbetales på gironummer: 9007415 eller overføres til bankkonto: Regnr: 0994 Kontonr: 9007415

Redaktør på bladet “Dansk Armeniermission”

Merete Bandak                                                                                                                    Tågense Engvej  7                                                                                                              4880 Nysted                                                                                                  mebandak@gmail.com