Om os

Dansk Armeniermission er et folkekirkeligt missionsselskab, der arbejder i Armenien og også støtter armeniere i Libanon og Grækenland.

Dansk Armeniermission blev stiftet i 1922 under navnet ”Industrimissionen i Armenien”. Initiativet blev taget på baggrund af historiske begivenheder i årene omkring århundredeskiftet, hvor ung-tyrkerne forfulgte, deporterede og dræbte omkring en million armenierne. Industrimissionen ønskede at hjælpe de armeniere – særligt de mange børn, som havde overlevet forfølgelserne og nu levede under kummerlige forhold i Libanon og Grækenland. Organisationens aktiviteter har været bestemt af de aktuelle udfordringer og har som sådan varieret gennem tiden.

I 1994 indtraf en afgørende ændring: På grund af kommunismens sammenbrud blev det muligt at sende medarbejdere til selve Armenien. I 2006 underskrev Dansk Armeniermission og den Armenske Apostoliske Kirke en partnerskabsaftale, som både gav arbejdet fuld legitimitet og definerede indsatsen i Armenien i forståelse med og i relation til den officielle kirke. Siden 2010 har Dansk Armeniermission støttet det armenske mindretal i Libanon. Fokus har indtil nu været på at støtte armenske skolebørn i den fattige armenske bydel Borsj Hammoud i Beirut.

Vores formål er:

  • at støtte den Armenske Apostoliske Kirke i Armenien i dens bestræbelser på at genopbygge det armenske folks kristne identitet efter 70 års kommunisme
  • at skabe opmærksomhed om det armenske folks historie
  • at støtte den evangeliske kirke i Grækenland
  • at støtte armensk skolearbejde i Libanon
  • at yde en diakonal og forkyndende indsats for det armenske folk, hvor i verden det måtte være påkrævet

Dansk Armeniermission er organiseret med en bestyrelse og et sekretariat i Danmark, som drives af frivillige, og lønnede ansatte i Armenien.

Ved at følge dette link kan du læse om Armeniens historie

Læs mere om vores organisation: