Betalings- og medlemsbetingelse

Generelle betingelser

Giv en gave
Gaven vil blive anvendt til DAMs generelle arbejdet medmindre du har valgt et specifikt formål.

Hvis du ved betalingen eller på et andet tidspunkt oplyser dit CPR-nr., vil beløbet blive indberettet til SKAT, så du får fradrag for det.

Der er ingen fortrydelsesret ved betalinger med kort.

Bliv fast giver (Fast gaveaftale via Betalingsservice)
Når en gavegiver støtter Dansk Armeniermission igennem en fast gaveaftale, gives der lov til at Dansk Armeniermission trækker det valgt beløb med det interval, som gavegiver har anført.

En aftale om faste gavebidrag til Dansk Armeniermission via Betalingsservice er ikke juridisk bindende og kan til enhver tid ændres eller ophæves. Dette kan ske ved at kontakte Dansk Armeniermission.

Gebyrer
Ud over donationen er der ikke udgifter forbundet med indgåelse af en fast gaveaftale.

Medlemskab
Ved indmeldelse tilmeldes kontingentet til betaling via Betalingsservice. Medlemskabet løber til det opsiges.

Køb og ansvar
Hvis gavegiver vælger at beløbet er knyttet til et specifikt projekt, vil hver efterfølgende donation gå til samme projekt. Hvis gavegiver har oplyst sit CPR-nr. til Dansk Armeniermission med henblik på skattefradrag efter gældende regler, vil Dansk Armeniermission sørge for indberetning til SKAT af det samlede donerede beløb. Derudover er der ingen modydelse fra Dansk Armeniermission til gavegiver, ligesom at gavegiver ingen forpligtelser har på baggrund af donationen.

Registrering af oplysninger
Dansk Armeniermission registrerer indtastede oplysninger i forbindelse med donationen. Oplysningerne videregives ikke, men Dansk Armeniermission. gemmer oplysningerne i fem år ifb. med regnskabet. Dansk Armeniermission bruger logfiler på donationssiden. Logfilerne bruges til at registrere, hvilke valg brugeren foretager på siden. Ved betaling med kreditkort sker registrering via en sikker server hos ePay, hvor oplysningerne krypteres.

Ophør
Hvis gavegiver ønsker at stoppe sin faste gaveaftale, kan dette ske ved at kontakte Dansk Armeniermission på e-mail eller telefon. For så vidt som ophørsønsket tilkendegives inden 7 dage før betalingsdatoen, vil den faste gaveaftale stoppe før næste betaling.

Fortrydelsesret
Der er gives ingen fortrydelsesret på donation med betalingskort. Fast gaveaftale er kun muligt via Betalingsservice.

Reklamationsbehandling
Klager over fejl/problemer ved donationen kan gives til følgende adresse, e-mail eller telefonnummer.

Dansk Armeniermission
Katrinebjergvej 75
8200 Aarhus N
Tlf. 8616 6300
dam@teologi.dk
CVR-nr. 57661313