Søndagsskoler – Light to Kids

I 2004 indledte DAM et samarbejde med den armensk-apostoliske kirke om at oprette søndagsskoler efter dansk model.
Ganske vist har Armeniens ortodokse folkekirke selv en mængde børneklubber, som har eksisteret længe, men DAMs særlige bidrag er en anderledes pædagogik: selve bibelundervisningen inddrager børnene mere i samtaler om teksterne og undervisningen understøttes af kreative aktiviteter.

Idéen bredte sig

Den første søndagsskole åbnede i Nubarashen, en fattig forstad til Jerevan med stor arbejdsløshed. Først var der 5 børn, så var der 15 og så 25! Idéen med slog an og snart blev søndagsskoler efter dansk model udbredt til mange sogne og flere stifter. Projektet fik navnet Light to Kids som betyder Lys til børnene.
I praksis blev det præstefruerne og andre med tæt tilknytning til kirken, der kom til at stå for arbejdet. Gennem årene har vi således drevet omkring 25 søndagsskoler, men nogle af sognene og stifterne har kun været med i at kortere tidsrum, så nogle af prikkerne på landkortet har flyttet sig.

Et forandret liv

Søndagsskolearbejdet har medført tre bemærkelsesværdige ting. Den første er, at mange af børnene og deres familier beretter om, at deres liv er blevet anderledes. De har ændret adfærd og denne adfærdsændring bevidner deres tro. Vi har modtaget mange vidnesbyrd fra børnene om den forandring og den glæde, som deres deltagelse har givet dem. Den anden er, at mange børn er blevet døbt. Det er en stor dag, hver gang det sker. Den tredje er, at mange præster har oplever stor glæde ved søndagsskolearbejdet, fordi de kan arbejde sammen med deres hustruer om at samle og undervise børn i den kristne tro.

Søndagsskoler i Nagorno-Karabakh

I 2021 blev der også oprettet tre søndagsskoler i Nagorno-Karabakh. Da hele befolkningen flygtede i efteråret 2023, ophørte denne virksomhed desværre, men det lykkedes lederen af DAMs arbejde i Armenien, Arshavir Kapoudiyan, at samle en stor del af de søndagsskolebørn, som var blevet fordrevet og nu bor i republikken Armenien. Nye klubber er blevet oprettet særligt for disse flygtningebørn, mens andre af børnene er inviteret med i bestående søndagsskoler.