Handikapgruppe i Jerevan: My Planet

Vi skal ikke længere tilbage end en generation eller to, før handicappede havde det langt dårligere i Danmark end i dag. Noget af den indstilling, som dengang herskede i Danmark, kan man stadig møde i Armenien i dag. Det kan være en stor belastning for an familie at have et handikappet barn eller en handikappet voksen søn eller datter i hjemmet. Det kræver mange ressourcer både materielt og psykisk. Der findes tilbud til handikappede børn under 18 år, men når barnet er blevet voksent, er det sparsomt med tilbud. Det kan skabe stor usikkerhed for forældre i forhold til fremtiden og hvad der vil ske med deres børn, når forældrene ikke længere selv kan tage sig af dem.


DAM indbyder en gruppe voksne handikappede og deres forældre til en ugentlig samling, som afholdes i DAMs lejlighed i Jerevan.
De handikappede samles for sig selv, og der er samtidig en anden samling for deres forældre. Begge grupper bliver undervist i Bibelen og samtaler om det, de har hørt. Det sker under ledelse af en af vores lokale medarbejdere Susanna Ter-Hovhannisyan og Ruzanna Ulubyan. Erfaringerne er, at disse samtaler er til stor opmuntring for både de handikappede og deres forældre.
Ud over vores bibelundervisende medarbejdere er psykolog Syuzanna Sargsyan også tilknyttet projektet. Hun arbejder med deltagernes mentale udvikling.