Støt os

580

Støt Arbejdet

Nedenfor finder du information om hvordan du kan støtte Dansk Armeniermissions arbejde. Du kan også læse om mulighederne for at trække gavebeløb fra på selvangivelsen. Har du yderligere spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte Sekretariatet.

Tak for enhver gave!

Du behøver ikke gemme dine kvitteringer, når du giver en gave. Til gengæld skal du huske at oplyse dit personnummer, når du giver gaven – enten via brev, i meddelelsesfeltet på Netbank eller på indbetalingskortet. Det er herefter Dansk Armeniermissions ansvar at meddele gavebeløbet til SKAT, hvorefter det vil fremgå af din selvangivelse.

Giroindbetalinger
Gaver til arbejdet modtages på gironummer: 9007415. Hvis du benytter Netbank vælg girokort type 01. Via Netbank er det også muligt at bestille en automatisk overførsel fx hver måned.

Betalingsservice
Dansk Armeniermission har på nuværende tidspunkt ikke nogen aftale med Pengeinstitutternes Betalingssystemer (PBS), men vi fremsender gerne flere girokort, hvis du for eksempel året igennem løbende vil støtte vores arbejde. Kontakt Sekretariatet.

Bankoverførsler
Til bankoverførelser benyttes registreringsnummer: 0994 og kontonummer: 9007415.

Bemærk at dine gaver er fradragsberettigede på selvangivelsen. Skattereglen er beskrevet i Ligningslovens § 8 og du kan læse om de nærmere bestemmelser på SKATs hjemmeside.

  • Gavebeløb til godkendte velgørende foreninger kan fratrækkes på selvangivelsen.
  • Du kan fratrække det samlede gavebeløb på selvangivelsen. Der kan for 2008 maksimalt fratrækkes 14.000 kr.
  • Ægtefæller kan tilsammen opnå et fradrag på op til 29.000 kr. Fradrag kan overføres fra ægtefælle, der ikke har skattepligtig indkomst.

Gavebrev
Overvej om du skulle tegne et gavebrev til Dansk Armeniermission. Det er der gode grunde til  – både for dig og for Dansk Armeniermission.

  • Du kan du trække hele gavebeløbet fra på selvangivelsen.
  • Dansk Armeniermissions økonomi bliver mere stabil gennem en gavebrevsordning, idet en del af årets indtægter dermed kendes på forhånd.

Om gavebrevsordningen
I Danmark har enhver borger ret til at indgå en aftale med en godkendt organisation, hvor han eller hun forpligter sig på at give en fast sum af sin årsindtægt eller en fast procentdel af sin skattepligtige indkomst som gave (Ligningslovens § 12). Aftalen kaldes et Gavebrev og skal indgås skriftligt mellem bidragsyderen og organisationen. Aftalen er normalt gældende i minimum 10 år. Herefter kan man oprette et nyt gavebrev eller det bestående kan forlænges. Et forlænget gavebrev kan opsiges med et års varsel.

Dansk Armeniermission er godkendt til at indgå gavebrevsordninger. En gavebrevsordning med os giver derfor bidragsyderen ret til at få fuldt fradrag for sit bidrag til Dansk Armeniermission. Ifølge reglerne kan du højst fradrage op til 15% af den personlige indkomst tillagt positiv kapitalindkomst, dog kan du altid fradrage op til 15.000 kr. om året. Indbetaling kan foretages i rater i løbet af året.
Ægtefæller, der ønsker fradragsret i hver af deres selvangivelser, skal oprette et gavebrev hver.
Med et gavebrev styrker du Dansk Armeniermissions mulighed for at få en sund økonomi. Det giver mulighed for at arbejde i en tryg atmosfære og bevare en stabil udvikling i aktiviteter og projekter.

Ønsker du at oprette et gavebrev kan du kontakte:

Dansk Armeniermission
Katrinebjergvej 75
8200 Århus N
Tlf: 86 16 63 00
e-mail: armenien@privat.dk