For privatpersoner

580

Du kan støtte Dansk Armeniermissions projekter økonomisk på følgende måder:

1) Giroindbetalinger
Gaver til arbejdet modtages på gironummer: 9007415. Hvis du benytter Netbank vælg girokort type 01. Via Netbank er det også muligt at bestille en automatisk overførsel fx hver måned.

2) Bankoverførsler
Til bankoverførelser benyttes registreringsnummer: 0994 og kontonummer: 9007415.

3) Mobilepay: 72105 

Tak for enhver gave!

Du behøver ikke gemme dine kvitteringer, når du giver en gave. Til gengæld skal du huske at oplyse dit personnummer, når du giver gaven – enten via brev, i meddelelsesfeltet på Netbank eller på indbetalingskortet. Det er herefter Dansk Armeniermissions ansvar at meddele gavebeløbet til SKAT, hvorefter det vil fremgå af din selvangivelse.

Betalingsservice
Dansk Armeniermission har på nuværende tidspunkt ikke nogen aftale med Pengeinstitutternes Betalingssystemer (PBS), men vi fremsender gerne flere girokort, hvis du for eksempel året igennem løbende vil støtte vores arbejde. Kontakt Sekretariatet.

Gavebrev (Ligningslovens § 12, stk. 2 og 3)
Med et gavebrev giver du Dansk Armeniermission sikkerhed for faste gaveindtægter i en årrække, og du får samtidig en skattefordel.

  • Op til 15% af din indkomst er fradragsberettiget. Det er Dansk Armeniermission, der indberetter dine ydelser til SKAT
  • Du kan tegne et gavebrev på en procentdel af din indkomst eller på et fast årligt beløb.
  • Med gavebrevet forpligter du dig til at give en årlig ydelse for livstid eller i en årrække på mindst 10 år (dog højst så længe du lever)

Fradragsreglen (Ligningslovens § 8A)
Når du giver gaver til Dansk Armeniermission og samtidig oplyser dit givernummer vil du automatisk få skattefradrag efter følgende retningslinjer:

  • Du kan årligt få fradrag for gaver op til 17.700 kr.
  • Ægtefæller kan således tilsammen opnå et fradrag på op til 35.400 kr. (2 x 17.700)

Eksempel 1: Betaler du 17.700 kr. til Dansk Armeniermission, vil du kunne trække 17.700 kr. fra. Beløbet behøver dog ikke blive indbetalt på én gang.

Eksempel 2: Indbetaler du 4 x 200 kr. til  en godkendt forening og 100 kr. til Dansk Armeniermission en anden godkendt forening, vil du kunne opnå et fradrag på 900 kr.

Ønsker du at oprette et gavebrev kan du kontakte:

Dansk Armeniermission
Katrinebjergvej 75
8200 Århus N
Tlf: 86 16 63 00
e-mail: dam@teologi.dk

Dansk Armeniermission har tilladelse til at indsamle midler til foreningens vedtægtsbestemte formål. Du finder tilladelsen fra Indsamlingsnævnet her.